mandag 5. april 2010

"Denne Makalause våren"

Våren er so tung å bera:
tankefull han gjera kan;
for han krever eg skal vera
mild og lovande som han.

Seg meg! kvi skal våren vera
lynsnar på si fagre ferd?
Han må fort ifrå seg gjera,
elles vert han mindre verd.

Kvi kan ikkje blomen vara,
mettande mi sæle syn?
Livet må som blomen fara,
elles var det inkje lyn.

Seg meg! kvi ditt hjarta bankar
just for vårens fagre jord?
Ajei! for dei mange tankar
som kan aldri finna ord.

Det er vel at slik er domen
at det fagre visnar snart:
Då som vår eg stend i blomen,
dømde eg om livet hardt.

Om eg teker slik til orde,
er eg endå like snill:
etter som eg synder gjorde,
lærde eg å vera mild.

Av Aasmund Olavsson Vinje. Diktet er hentet her.

onsdag 24. mars 2010

Farger gjør deg glad!


Å se på bilder med fine og sterke farger, blir man fort glad av! Derfor ville jeg publisere dette fine bildet som jeg fant her.

Våren er på vei!

Og i den anledning.... Nye farger på bloggen!

Nå som snøen begynner å smelte og bakken begynner å titte frem, tenkte jeg at det var på tide å skifte fargene på bloggen fra mørkt og kjedelig, til friskt og fargerikt! Når sommeren og våren er på vei, er det ingen grunn til å sitte og skrive innlegg på en mørk og kjedelig blogg!

Vinter, vinter gå din vei, vår, vår kom til meg!


De flotte vårbildene fant jeg her og her.

søndag 7. mars 2010

Facebook på nynorsk!!

Då eg skule velje korleis bloggoppgåve eg ville skrive til i morgon, falt valet med ein gong på denne. "Facebook på nynorsk? Læraren har blitt gal.. eller?" Da måtte eg le litt. For det er nemlig slik at eg kjenner fleire som har facebook på nynorsk. Eg sjølv har ikkje dette, for eg er ikkje ein "kløper" på dette skriftspråket, og likar best og halde meg til det gode gamle, bokmål. Men eg kjennar opptil fleire som faktisk har dette.

Eg har mange gonger spurt kvifor, og svaret eg får kvar gong lyder slik "Fordi hvis jeg først må ha nynorsk på skolen, er det like greit å ha det her. Da lærer jeg masse ekstra!" For ein instilling! Tenk om alle hadde tenkt slik. Dette er kva eg kallar for ungdomar som er ivrige etter å lære. Eg kjenner ingen, som eg veit om, som likar nynorsk spesielt mykje. Men det er likevel mange som er positive uansett. Sjølv om læringa ikkje er ekstremt stor, for dei som har facebook på nynorsk, lærar dei likevel mer enn oss som ikkje har det. For eit år sida, når dei fleste hadde eit ekstra språk, som fransk eller spansk, var det også fleire som hadde facebook på disse språka. Eg kunde sitte saman med ein venninne som var på facebook, og ikkje forstå nokon ting av kva som stod, fordi alt var på spansk. Har facebook blitt til eit nytt læringssted, når det kjem til språk? Det kan virke slik.

Så svaret mitt på oppgova lyder: Nei! Læraren har ikkje blitt gal.

mandag 8. februar 2010

Nynorsk oversettelse!

Jeg har prøvd å oversette ett av mine tidligere blogginnlegg så godt jeg bare kan. Dette ble resultatet:

Eg likar dette bilete særskilt godt, ikkje bare for at det er fint, men også for at det er rart å sjå på. Eg klarar ikkje heilt å bli ”ferdig” med bilde, ein endar opp med å sjå på det lenge og man oppdagar heile tida nye momenta. Når ein skal sjå på kunst, vil ein ikkje få mykje ut av opplevinga om ein ikkje sitje igjen med nokon inntrykk i ettertid. Det er mykje betre om ein sit igjen med inntrykk om kva man likte med bildet og ikkje, og at ein kan observera bildet opptil fleire gonger utan at det skal bli noko kjedelig.

Eit bilde som er typisk for modernismen er ofte spesielle og ein leggjar merke til at kunstnaren ikkje har forholda seg til kjende motiver, men at han heller har malt og laga kunsten meir spontan og kunstnarisk. Det sistnemnte er faktorar som kjem igjen i dette bilete. Men sjølv om eg på ein merkeleg måte likar dette bilete, er det ikkje noko eg villa hatt i mitt eige hus.


Det opprinnelige innlegget er hentet her ifra.

søndag 7. februar 2010

"The ugly truth"

Jeg har nettopp sett "the ugly truth" og syns den var veldig bra! Dette er en film jeg absolut anbefaler at alle må se. Den passer nå kanskje litt bedre for jenter enn det den gjørfor gutter, men den er definitivt verdt å se for alle!


Samarbeid!

Forrige mandag hadde vi en annen form for skrivedag enn det vi har hatt tidligere. Vi lagde ett utkast til en tekst hjemme, hvor vi allerede hadde valgt en sjanger fra før. Når vi kom på skolen hadde alle da ett ferdig utkast å jobbe utifra. Vi ble plassert i grupper og skulle samarbeide om de forskjellige tekstene, ved å gi hverandre kritikk.

Dette er i utgangspunktet en utrolig smart ting å gjøre. Man får ikke bare andrs synspunkt på teksten i løpet av hele skriveprosessen, men man får også kritikk fra en som jobber med akkurat samme oppgave og sjanger som deg. Jeg syns desverre ikke at dette fungerte så veldig bra. Dette var fordi alle hadde forberedt seg i forskjellig grad dagen før. Noen hadde skrevet 200 ord og andre hadde skrevet 1000. Dette gjorde at det av og til var vanskelig og komme til bake med noe positiv eller negativ kritikk. Det er også vanskelig å jobbe i slike grupper siden noen ikke kommer med noe særlig tilbakemelding, og sier alltid "syns det var bra jeg", eller "det var kjempe bra". Det er få som tørr å virkelig være konstruktive når man går ikke samme klasse og sitter og diskuterer i grupper.

Utgangspunktet til denne ideen var kjempe bra! Og jeg syns vi skal gjøre dette igjen, men da burde vi lære litt mer om hvordan vi kan gi hjelpsom tilbakemelding og ikke være redd for å si ting som det er.